Anjela Duval  
An Douar a Gren

An Douar a Gren

 

… An douar a gren, a gren…

A gren gant anoued ?

A gren gant kounnar ?

Pe gant aon ? Pe gant an naon ?

An douar a gren, a gren

’Vel ur mezvier ? Pe un ampleged ?

An douar a gren gant ar Spont !

Gant spont rak an Den

Rak gouiziegezh an Den

Rak fallagriezh an Den

An douar a gren, a gren, a gren…

 

20 a viz Genver 1968

 

Anjela da bemzek vloaz, o tougen ar c'hoef evit ar wech kentań (1920).
 
Degemer |  Roll ar barzhonegoů |  Anjela Duval hiziv
  © Anjela Duval - Pep gwir miret strizh evit an holl vroioů